ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT és ÁSZF

Általános rendelkezések

Dudásné Sulik Orsolya Csilla, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.brandsupport.hu (telefonszám: 20/3527876, email: info@bransupport.hu) (továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz , továbbá Virtuális Asszisztensi szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen  Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos adatkezelésre. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi a szükséges intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez elengedhetetlenek. Az Ügyfél email küldése esetén, hozzászólás beküldésekor, eseményértesítőre, hírlevélre történő feliratkozással magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket. Amennyiben a felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

 

 A szabályzat célja

Hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok módját, személyes adatok körét, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, azon módon, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon, személyes adatainak feldolgozása, azaz kezelése alkalmával.

 

Értelmezés

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközöket) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. Adatkezelés: Az adatkezelés fogalma magába foglalja az adatokon végzett műveletek teljes körét – a gyűjtéstől, a tároláson át, a továbbítást, a zárolást, a további felhasználását és megakadályozását. Személyes adat: Személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható mindennemű adat, valamint az adatból levonható következtetés. Hozzájárulás: Az érintett kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Adatfeldolgozás: az adatkezelési folyamatokhoz kapcsolódó technikai feladatok véghezvitele. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki adatok feldolgozását intézi. Érintett: személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését nehezményezi, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérelmezi. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó megsemmisítése. Adatállomány: kezelt adatok nyilvántartásának összessége.

 

Jogosultsági kör

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő, adatfeldolgozó hivatott feltérképezni. Az Adatkezelő az adatokat semmilyen formában nem teszi közzé, harmadik személy számára nem adja át.

 

 

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adat abban az esetben kezelhető, ha ahhoz az érintett nyilvánvalóan hozzájárul. Személyes adatot kezelni kizárólag meghatározott célból lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában ennek tudatában kell eleget tenni. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen, továbbá kizárólag addig ameddig az adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig szükséges. A weboldal kijelenti, hogy nyilvánosságra nem hoz adatot.

A Weboldalon tett látogatások alkalmával cookie-t, az a Sütit –információcsomagok összessége, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek bizonyos beállításokról melyek, megkönnyítik a honlap használatát– küldünk az Érintett számítógépére. A kezelt adatok köre esetében: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes értelmezését követően történő kifejezett tudomásul vételével – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, hírlevélre való feliratkozással, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárulását adja, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által megadott e-mail címre.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adataidat, abban az esetben látja, amikor kapcsolatba lép  vele a Weboldalon található valamelyik űrlap segítségével, illetve az ott megjelölt email címen. Ezen űrlapok, email kapcsolatok a szolgáltatás igénybevételére szolgálnak és kizárólag azon adatokat kérik be, melyek elengedhetetlenek a számlázás miatt keletkező jogi kötelezettség eleget tételéhez; valamint a kommunikáció technikai feltételét biztosító telefon/ webtelefon/skype elérhetőséget. Számlázási adatait a jogi kötelezettség értelmében az Adatkezelő a számla kiállítását követően 5 évig hivatott tárolni. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás egyetlen lépésben történik, a hírlevélben található linkre kattintással. Hírlevél feliratkozással kezelt adatkezelés célja e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, melyek lehetnek személyre szabott saját reklámok, tájékoztatók, illetve esettanulmányok, bejegyzések, cikkek.

 

Az Ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok felderítése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, Google Inc. által, mely irányelve a https://google.com oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a meghatározott céloktól eltérő felhasználásra nem jogosult.

 

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

Az ügyfél jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint javasolhatja személyes adatainak módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken, vagy a Adatkezelő bármely elérhetőségén.  Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni kért tájékoztatást. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az Ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.